Download

Jaarbericht

Aanvragen

Beleidsplan

Aanvragen

Verslagen

Sommerset Foundation
De foundation

Somerset Capital Partners Foundation

Onder de bezielende regie van Joes Daemen zag in 2017 Stichting Somerset Capital Partners Foundation het levenslicht. Het bevorderen van het welzijn van kwetsbaren en het stimuleren van ontwikkeling van talent, financieel of anderszins, dat is waar Stichting Somerset Capital Partners Foundation voor staat.

Waarde creëren is topsport. Keihard werken. Focus. Je ergens in vastbijten en niet meer loslaten. Succesvol topsport bedrijven doe je samen.
Samen ondernemen en samen delen maakt het leven rijker.

 

De Foundation

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de Stichting richten zich momenteel op het ondersteunen van personen, projecten en algemeen nut beogende instellingen op het gebied van:

welzijn;
armoedebestrijding;
(medisch) onderzoek;
onderwijs;
talentontwikkeling;
ondersteuning van (ontwikkeling van) (top)sporters.

De Foundation

Het bestuur

Het bestuur van de Somerset Capital Partners Foundation zorgt ervoor dat onze
doelstellingen worden bereikt. De bestuurders brengen hun netwerk in en maken beleid.
Tegelijkertijd zetten zij zich in als vrijwilliger en werken geheel belangeloos.

Joes Daemen

Voorzitter

Arnold de Bruin

Penningmeester

Jurriaan van der Stok

Secretaris

Eline Daemen Dekker

Ambassadeur
De Foundation

ANBI-status

Somerset Capital Partners Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen voor giften. Daarbij zijn giften aan een ANBI veelal aftrekbaar voor de schenker. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

De foundation

Verslagen

Jaarberichten

Download het actuele jaarbericht
Download

Beleidsplan

Het actuele beleidsplan is op verzoek beschikbaar
Download

Verslagen

Verslagen van de bestuursvergaderingen zijn op verzoek beschikbaar.
Aanvragen
DE FOUNDATION

Contact

Stichting Somerset Capital Partners Foundation

Postbus 340
5060 AH Oisterwijk
+31(0)13 -529 30 50
info@somersetcpfoundation.nl

KvK: 68365381
RSIN: 857412735
IBAN: NL82 ABNA 0247918474